Wednesday, 6 July 2016

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे 7 निर्णय

मुंबई : लातूरला कौटुंबिक न्यायालय सुरु करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासोबत एकूण सात निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 निर्णय

1.महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) शासनाकडून देण्यात आलेल्या आणि भविष्यात देण्यात येणाऱ्या जमिनींचा व्यापारी व वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्यास सूट देऊन अशा जमिनींच्या भविष्यातील विकासाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचा निर्णय
 2.नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्गासाठी लँड पुलिंग योजनेद्वारे जमीन घेताना भूधारकांना विकसित जमिनीसह जास्त मोबदला.
 3.लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतील व बीपीएल मधील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिशिधापत्रिका प्रतिमाह 1 किलो तूरदाळ वितरित करण्याचा निर्णय.
 4.मुंबई वगळता इतर 25 महापालिका क्षेत्रांत मद्य व मद्यार्कापासून बनविलेल्या वस्तूंवर स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय.
 5.भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय.
 6.महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी सुधारित आस्थापना मंजूर.
 7.लातूरला कौटुंबिक न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय.

No comments:

Post a Comment